TLS Air

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

(platné od 25.5.2018)

Naša spoločnosť TLS Air spol. s r.o., so sídlom Letisko Poprad-Tatry, 058 01 Poprad,, (ďalej len „správca“) jasne a otvorene prehlasuje, ako spracovávame Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“).

Obsah:

 1. Aké údaje spracovávame?
 2. Kategórie príjemcov
 3. Účel spracúvania osobných údajov
 4. Vaše práva a možnosti
 5. Sťažnosti
 6. Zmeny zásad
1.Aké údaje spracovávame?

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ak sa na nás obrátite s otázkou, či dopytom na službu, alebo tovar. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zahŕňajú povinné údaje, ako napríklad kontaktné informácie, tak nepovinné údaje. Bez uvedenia povinných údajov nie je možné vybaviť vašu požiadavku. Dobrovoľne nám poskytnete osobné údaje tam, kde Vás žiadame o udelenie súhlasu, napr. pri vypĺňaní objednávacieho formulára, v rozsahu tam uvedenom.

Konkrétne údaje, ktoré od Vás žiadame:

 • Meno a Priezvisko
 • Emailová adresa
 • Tel. číslo
 • Poštová adresa
2.Kategórie príjemcov
A.Objednávací formulár

Vaše osobné údaje sú poskytnuté nasledujúcim kategóriám:

Príjemca v členskom štáte (EÚ a EHP)

– Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a zálohovania údajov

– Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii Nie je

Prenos osobných údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii: Nie je a ani sa nezamýšľa.

 • Tel. číslo
 • Poštová adresa
B. Cookies

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám:

Príjemca v členskom štáte (EÚ a EHP)

– Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a zálohovania údajov

– Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)

– Poskytovateľ trackovacích služieb za účelom skvalitňovania služieb

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii Nie je

Prenos osobných údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii: Nie je a ani sa nezamýšľa.

3.Účel spracovania osobných údajov
A.Objednávací formulár

Osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári sú spracovávané za účelom spätného kontaktovania a zaslania objednaného tovaru/služby

B.Cookies

Vďaka cookies si navštívené webové stránky pamätajú vaše úkony a nastavenia, ktoré ste na nich previedli, takže tieto údaje nemusíte zadávať opakovane, zlepšujú a zjednodušujú Vašu návštevu webu.

 

O súboroch cookies:

Keď používate web www.tlsair.sk, môže dôjsť k zhromažďovaniu vašich osobných údajov. V takomto prípade sa ukladajú informácie o používaní a stránkach, ktoré ste navštívili. Môžu sa týkať technických údajov o vašom zariadení a internetovom pripojení, napríklad operačného systému, verzie prehliadača, IP adresy, súborov cookie a jedinečných identifikátorov. Pri návšteve webu www.tlsair.sk na ktorom sú poskytované naše služby, môžu byť používané rôzne technológie na rozpoznanie vašej osoby, aby sme získali viac informácií o používateľoch. Môže k tomu dochádzať priamo alebo prostredníctvom používania technológie tretích strán. Môže ísť napr. o používanie súborov cookie.

 

Čo sú cookies?

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení a je opäť používaný behom vašich ďalších návštev. Vďaka cookies si navštívené webové stránky pamätajú vaše úkony a nastavenia, ktoré ste na nich previedli, takže tieto údaje nemusíte zadávať opakovane, zlepšujú a zjednodušujú Vašu návštevu webu. Aké cookies používame?

Existujú dva typy súborov cookies, trvalé a dočasné (sessioncookies a relačné súbory cookies). Trvalé cookies sú uložené ako súbor vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, a to najviac po dobu 12 mesiacov. Sessioncookies sú uložené dočasné a zmiznú potom, čo zavriete prehliadač. Pokiaľ sa prihlásite k registrovanému účtu, použijeme trvalé súbory cookies napríklad k uloženiu vami zvoleného tovaru do nákupného košíku. Sessioncookies používame, keď použijete funkciu Filter produktov a tiež k tomu, aby sme skontrolovali, či ste prihlásený alebo či ste do svojho nákupného košíka vložili nejaký tovar.

 

Aké cookies spracovávame?

Súbory cookies zhromažďujú informácie o používaní našich webových stránok. Tieto informácie zahrňujú typ internetového prehliadača a operačného systému, ktorý používate, názov domény miesta, z ktorého sa pripojujete (IP adresa), dátum, čas a trvanie návštevy, počet návštev, priemerný čas strávený na našich webových stránkach a stránky, ktorú zobrazujete. Súbor cookies obsahuje tiež jedinečné identifikačné číslo, ktoré identifikuje váš prehliadač. To nám pomáha rozpoznať váš prehliadač, keď znovu navštívite našu webovú stránku. Taktiež sledujeme, ako vyhľadávate na našej webovej stránke a aký tovar si prezeráte.

 

Cookies tretích strán

Cookies tretích strán používame ku zhromažďovaniu štatistických údajov v súhrnnej podobe pomocou analytických nástrojov, ako je Google, Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel V takom prípade sa zhromaždené dáta predávajú týmto poskytovateľom služieb tretích strán za účelom ich spracovania. Používame tiež inzertné funkcie služby Google Analytics, Google Analytics a Facebook Pixel. Používame cookiestretích strán trvalé i dočasné (sessioncookies). Trvalé cookies sú uložené vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, a to najviac po dobu 24 mesiacov.

Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené tretím stranám, spracovateľom Vašich osobných údajov, aby nám pomohli poskytovať naše služby (napr. účtovníctvo, poskytovateľ cloudových služieb, analýza, audit, platby, detekcia podvodov, marketing a vývoj). Tieto tretie strany majú prístup k Vašim osobným údajom v rozsahu  nutnom pre výkon ich činnosti, a sú zaviazaní ich neprezradiť a nepoužiť k iným účelom.

Neovládame cookies z webových stránok tretích strán. Tretie strany zodpovedajú za to, ako funguje ich cookies a ako sú spracovávané osobné údaje.

 

K čomu sa cookies používajú?

Súbory cookies nám pomáhajú zistiť, ako náš web funguje v rôznych lokalitách. Tiež používame súbory cookies za účelom pochopenia, zlepšenia a prevádzania výskumu produktov, funkcií a služieb, včítane vašich prístupov na e-shop z iných webov, aplikácií či zariadení, ako sú váš pracovný počítač či vaše mobilné zariadenie.
Tabuľka súborov cookies

Vydavateľ/ Názov cookie Typ cookie Trvanlivosť
Google Analytics
(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc)
Analytical, Tracking Persistent, 26 mesiacov

Pre správny chod nášho webu a reklamných produktov používame rôzne typy súborov cookies. Súbory cookies tretích strán pochádzajúcich z reklám iných webov a sledujú vaše používanie webu pre marketingové účely. Tieto údaje budú aktualizované. K uplynutiu doby užívania súborov cookies dôjde buď na základe rotácie alebo sa počíta od posledného dňa, kedy užívateľ interagoval s webovou stránkou.

4.Vaše práva a možnosti
Právo na prístup:

Chceme zachovať otvorenosť a transparentnosť o spracúvaní vašich údajov. Ak chcete získať ďalšie informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov, máte právo požiadať spoločnosť TLS Air spol. s r.o. o vydanie potvrdenia o tom, či spoločnosť TLS Air spol. s r.o.  spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak áno, máte právo získať prístup k u svojim osobným údajom, ktorý vám poskytneme vo forme tzv. registra (najmä, účel, kategórie osobných údajov, kategórie príjemcov osobných údajov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, doba uchovávania alebo kritériá na určenie doby uchovávania, informácie o zdroji zhromaždených osobných údajov). Ak dostaneme žiadosť o získanie prístupu, môže sa stať, že si od vás vyžiadame ďalšie informácie, aby sme zistili, k akým údajom chcete získať prístup, a ubezpečili sa, že ich poskytneme správnej osobe.

Právo na opravu:

Kedykoľvek máte právo požiadať o opravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne. V rámci uvedeného účelu máte takisto právo na doplnenie akýchkoľvek neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz:

Máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, a to v týchto prípadoch:

 • údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo spracúvané;
 • odvolali ste svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a na spracúvanie neexistuje žiadny ďalší právny základ;
 • máte námietky týkajúce sa preváženia vašich záujmov nad spracúvaním vašich osobných údajov spoločnosťou TLS Air spol. s r.o. a neexistuje žiadny oprávnený záujem spoločnosti TLS Air spol. s r.o. na spracúvanie vašich osobných údajov, ktorý by bol dôležitejší ako váš záujem;
 • máte námietky voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
 • osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
 • osobné údaje je potrebné vymazať, aby bol zachovaný súlad so zákonnou povinnosťou, ktorá sa na nás vzťahuje;
 • boli zhromaždené osobné údaje dieťaťa (osoby mladšej ako 16 rokov), za ktoré nesiete zodpovednosť ako zákonný zástupca týkajúcu sa používania IT služieb, napr. sociálnych médií.

Môže sa stať, že nevyhovieme vašej žiadosti o výmaz, a to v prípade, že nám v tom bránia zákonné povinnosti. Môže k tomu dôjsť v prípade, že spracúvanie je potrebné na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu a prístupu k informáciám, splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje, alebo na preukazovanie, uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie:

Máte právo požiadať, aby bolo spracúvanie vašich osobných údajov do určitej miery obmedzené a to, ak namietate správnosť vašich osobných údajov (počas obdobia, počas ktorého máme možnosť overiť správnosť osobných údajov), ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné, namietate výmaz a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak my už osobné údaje na daný účel nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na uplatnenie právneho nároku alebo ak namietate  preváženie vašich záujmov nad spracúvaním osobných údajov ( až do overenia, či oprávnené záujmy na našej strane prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami).

Právo namietať:

Oprávnený záujem:

Ak máte osobné dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem. Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad vašim osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní vašich údajov, a to aj napriek vašej námietke voči spracúvaniu.

Priamy marketing (vrátane analýz vykonávaných na účely priameho marketingu):

Máte možnosť vzniesť námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Námietka sa týka aj analýz osobných údajov (tzv. profilovanie), ktoré sa vykonávajú v súvislosti s priamym marketingom.  Ak máte námietky voči priamemu marketingu, prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na tento účel, ako aj na účel všetkých typov akcií priameho marketingu.Ak sa rozhodnete odmietnuť spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudete od nás dostávať osobné ponuky ani iné informácie.

Právo na prenosnosť osobných údajov:

Ak je naše právo na spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase, máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov (napr. dátová brána).

5.Sťažnosti

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Office forPersonalDataProtection of the Slovak Republic), www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak chcete získať ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov alebo ak máte nejaké otázky, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na adrese:

TLS Air spol. s r.o.
Letisko Poprad-Tatry
058 01 Poprad


www.tlsair.sk

6.Zmeny zásad

Tieto zásady ochrany údajov môžeme aktualizovať s cieľom opraviť nezrovnalosti alebo zachovať súlad s novými zákonnými alebo technologickými požiadavkami. Najnovšiu aktualizovanú verziu zásad ochrany osobných údajov nájdete vždy na tejto stránke. O rozsiahlych zmenách (týkajúcich sa napr. účelov spracúvania osobných údajov alebo kategórií osobných údajov) vás budeme informovať e-mailom alebo na webe www.tlsair.sk